bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Cele Poradni

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myszyńcu:

jest placówką usługową i ogólnodostępną
korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne
udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni

Istnieje od 1981 roku. Zatrudnia pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitanta, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Ostrołęcki.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty –Delegatura w Ostrołęce.

Rejon działania poradni obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: miasto i gminę Myszyniec, Baranowo, Czarnia, Lelis, Łyse, Kadzidło.

Sekretariat poradni czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku

od 800 do 16 00

Poradnia ma pod swoją opieką 87 placówek i szkół.Opublikował: Mariusz Jędrzejczyk
Publikacja dnia: 18.09.2019
Podpisał: Mariusz Jędrzejczyk
Dokument z dnia: 18.09.2019
Dokument oglądany razy: 899